Projekt tevékenységek

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment feladatokat 3 ajánlat bekérését és elbírálását követően külső szolgáltató, vállalkozási szerződés keretében látja el a projekt teljes időtartama alatt. Feladatai közé tartozik:
- a Projekt megvalósításának nyomon követése,
- a Projekt műszaki tartalmának koordinálása, a részvevők összehangolása
- a Projekt megvalósításával kapcsolatosan keletkezett számlák formai és tartalmi ellenőrzése a pályázati elszámolásra vonatkozó előírásoknak való megfelelés szempontjából,
- a beszerzésekre vonatkozó szerződések tartalmának ellenőrzése,
- a Projekt műszaki, vagy pénzügyi tartalmának módosulása esetén a támogatási szerződés módosításának előkészítésében való közreműködés,
- a fejlesztéssel kapcsolatos projekt előrehaladási jelentések elkészítése, kifizetési kérelmek összeállítása, pénzügyi elszámolások elkészítése,
- helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, a Megbízó képviseletének biztosítása,
- a Projekt záró elszámolásának összeállítása

Közbeszerzés

A Közbeszerzési Törvénynek megfelelően meghívásos, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a beruházást kivitelező vállalkozás. A projekt beszerzéseit közbeszerzési szakértő koordinálja, aki ellenőrzi az ajánlatkérések, szerződések megfelelőségét és közbeszerzési eljárás esetén teljes körűen lebonyolítja a vállalkozó kiválasztását.

Kivitelezés

A beruházás során az elavult közvilágítási lámpatestek cseréje történik meg energiatakarékos és korszerű LED lámpatestekre. A megvalósuló beruházást kivitelező vállalkozó a Kbt-nek megfelelően kerül kiválasztásra. A beruházási tevékenység nem haladja meg a nettó 150 millió forintot, így meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, mely során elsődlegesen a legalacsonyabb ár alapján dönt az ajánlatkérő. Az önkormányzat emellett figyelembe veszi a rendelkezésre álló referenciákat és szakmai hátteret.

Mérnöki feladatok

A beruházást ellenőrző műszaki személyek: a műszaki ellenőr és az energetikus. A műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén a beruházó helyszíni képviselője, legfontosabb feladata a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Tájékoztatás és nyilvánosság

A nyilvánosság biztosítása külső szolgáltató segítségével, az Új Széchenyi Terv Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei c. dokumentum II. csomagja alapján valósul meg az alábbi elemekkel:
- 1 db “B” típusú tábla kihelyezése a megvalósulás helyszínén
- fotodokumentáció készítése a projekt teljes időtartama alatt
- 2 db sajtóközlemény megjelentetése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a fejlesztés tartalmával
- 1 db “D” típusú tábla kihelyezése a megvalósulás helyszínén
- 1 db alhonlapfejlesztés

Tanulmányok, vizsgálatok

Tanulmányok és vizsgálatok készítése: a külső szakértővel készíttetett energetikai tanulmány bemutatja a helyi igényeket a tervezett fejlesztésre, a projektgazda alkalmasságát, a projekt szakmai tartalmát és fenntarthatóságát. Az elkészült dokumentum a pályázat részeként benyújtásra kerül.